La démocratie à Athènes antique

La République de mot vient de la dimos mots grec ancien qui signifie peuple et État qui signifie puissance, εξουσία.

Δεν μπορώ να επαινέσω το πολίτευμα που επέλεξαν οι Αθηναίοι, επειδή αντιμετωπίζει τους κοινούς ανθρώπους καλύτερα από τις πλούσιες ανώτερες τάξεις. Mais, αυτό θεωρούν σωστότερο εκείνοι, και θα δείξω πόσο καλά διατηρούν αυτό το σύστημα.

Το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι στην Αθήνα θεωρείται δίκαιο οι φτωχοί και ο λαός γενικώς, να έχουν μεγαλύτερη εξουσία από όσους έχουν πολλά χρήματα και από όσους έχουν σπουδαία καταγωγή. Αυτή είναι η εξήγηση που δίνω: οι άνθρωποι του λαού κωπηλατούν στα πλοία και κάνουν ισχυρό το κράτος. Σκεφτείτε απλώς τους πηδαλιούχους, τους χρονομέτρες, τους στρατιωτικούς διοικητές, τους φρουρούς και τους ναυπηγούς· αυτοί είναι που κάνουν το κράτος ισχυρό περισσότερο από όσο οι οπλίτες, οι υψηλής καταγωγής και οι σημαντικότεροι άνθρωποι.

Επειδή έτσι έχουν τα πράγματα, φαίνεται δίκαιο να έχει ο καθένας πρόσβαση στα κυβερνητικά αξιώματα, και σε όσα καταλαμβάνονται μετά από κλήρωση και σε όσα καταλαμβάνονται μετά από εκλογή, κι ακόμη φαίνεται δίκαιο ο καθένας να δικαιούται να εκφράζει μεγαλοφώνως την γνώμη του.

Γερο-Ολιγαρχικός 1 και 2 (αποσπάσματα)

Η αθηναϊκή δημοκρατία είχε διάφορα όργανα:

την συνέλευση (Ἐκκλησία τοῦ δήμου), όπου μετείχαν όλοι οι πολίτες,τα δικαστήρια ενόρκων,το Συμβούλιο (Βουλὴ) de cinq cents και le Conseil de la Ἀρείου Πάγου.

Υπήρχαν επίσης οι επικεφαλής αξιωματούχοι: οι ἅρχοντες και οι στρατηγοί. Μαζί με τα όργανα που αναφέραμε οι αξιωματούχοι φρόντιζαν για τις κρατικές υποθέσεις: δημόσια οικονομικά, νομοθεσία, θρησκευτικά θέματα, εκδίκαση υποθέσεων, οργάνωση εκλογών και διακρατικές σχέσεις.

Ο τρόπος με τον οποίο διευθυνόταν το κράτος διαμορφώθηκε στην διάρκεια πολλών ετών. Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου άλλα όργανα της δημοκρατίας απέκτησαν πρόσθετη ισχύ και άλλα απώλεσαν μέρος της ισχύος τους.

α) Droit du citoyen et Ἐκκλησία τοῦ Δήμου

Στην αθηναϊκή δημοκρατία οι αποφάσεις λαμβάνονταν στην Συνέλευση όλων των πολιτών ( Ἐκκλησία τοῦ Δήμου).

Δικαίωμα του πολίτη

Για να θεωρηθεί κάποιος πολίτης, έπρεπε να είναι άνδρας, γεννημένος ελεύθερος και όχι δούλος, και αυτόχθονας (γεννημένος στην Αθήνα). Γυναίκες, δούλοι και ξένοι δεν είχαν θέση στο σώμα των πολιτών.

Ο απλούστερος ορισμός του πολίτη είναι εκείνου ο οποίος μετέχει στην κυβέρνηση και στην απονομή της δικαιοσύνης.

Aristote: Πολιτικά 1275a.

Κατά την θητεία του άρχοντα Αντιδότου [451 π.Χ.], λόγω του μεγάλου αριθμού των πολιτών, ψήφισαν πρόταση του Περικλή να θεωρείται πολίτης ο άνδρας που είχε γεννηθεί από δύο γονείς που ήταν γεννημένοι πολίτες.

Aristote: Athinaiwn État 26.

Η Ἐκκλησία τοῦ Δήμου

La démocratie à Athènes développé comme élargissant les pouvoirs de Ἐκκλησίας τοῦ Δήμου.

Pour citer Socrate qui motive un jeune pas honte de parler publiquement de la Ἐκκλησία. Το επιχείρημά του υποδηλώνει το φάσμα των ανθρώπων που μετείχαν στηνἘκκλησία τοῦ Δήμου.

Δεν είσαι ντροπαλός με τους εξαιρετικά έξυπνους ανθρώπους. Ούτε είσαι νευρικός με τους ανθρώπους που έχουν μεγάλη επιρροή. Μολαταύτα δεν έχεις τα κότσια να μιλήσεις μπροστά σε όσους είναι λιγότερο έξυπνοι και δεν διαθέτουν καμιά επιρροή. Σίγουρα δεν πολυντρέπεσαι, όταν συναντάς καθαριστές και βαφείς, υποδηματοποιούς, ξυλουργούς, αγρότες, εμπόρους και μαγαζάτορες; Pourquoi, αυτοί είναι οι άνθρωποι που απαρτίζουν την Συνέλευση.

Ξενοφών: Ἀπομνημονεύματα 3.7.

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, l’église de la municipalité s’est réunie 40 φορές ετησίως. Δεν διαθέτουμε καμιά κανονική έκθεση για κάποια συνεδρίασή της, αλλά μερικές λεπτομέρειες από τα έργα του Αριστοφάνη μας αφήνουν να σχηματίσουμε μια κάποια εικόνα. L’extrait suivant est depuis le début de sa comédie Ἀcharnis, avec lequel il a remporté la première place à la Lénéennes 425 par exemple, στην πρώτη περίοδο του Πελοποννησιακού πολέμου (431-404 π.Χ.).

Δικαιόπολις: Je ne ai pas ressenti un tel picotements depuis que je ai grandi assez pour me laver et je entré tout le savon dans les yeux. Convoqué Ἐκκλησία τοῦ Δήμου au soleil levant, et na'ti Pnyx - déserté. Psilokouventiazoun tout acheter, et errent Keith-vient pour éviter la corde avec de la peinture rouge. Ni recteurs ne sont pas venus· θα καταφτάσουν αργοπορημένοι και δεν μπορείτε να βάλετε με τον νου σας πώς θα σπρώχνουν με χέρια και με πόδια για να φτάσουν στα πρώτα καθίσματα – ορδές από δαύτους ορμώντας όλοι μαζί και ταυτοχρόνως. Κι όσο για την ειρήνη, δεν δίνουν δεκάρα. Φτωχιά μου αρχαία πόλη!

Έτσι, να’μια, απολύτως έτοιμος να μπήξω τις φωνές, να διακόψω τους ομιλητές και να τους περιλούσω με βρισιές, σε περίπτωση που κάποιοι υποστηρίξουν οτιδήποτε άλλο εξόν της ειρήνης. Ré! na'toi et recteurs, τώρα που μεσημέριασε! Δεν σας το΄λεγα; Ακριβώς όπως το είπα – σπρώχνουν με χέρια και με πόδια για μια θέση στη μόστρα.

Κήρυκας: Προχωρείτε προς τα εμπρός! Κινηθείτε, εισέλθετε στην καθαγιασμένη περιοχή! Ποιος επιθυμεί να απευθυνθεί στον λαό;

Αριστοφάνης: Ἀχαρνῆς στ. 17-27, 37-44

β) Η Βουλὴ τῶν Πεντακοσίων

Τα 500 membres de Βουλῆς (cinquante ans de chacun φυλή) επιλέγονταν με κλήρο. Chaque φυλὴ Alternativement, en supposant que présidence, en supposant que les tâches de l’IE πρυτανεύουσας φυλῆς. Οι 50 les représentants alors appelés Πρυτάνεις. Aussi longtemps que leur terme deipnoysan tous ensemble dans Πρυτανεῑον, που στεγαζόταν στην Θόλον. L’argent pour le dîner de Πρυτάνεων payés sur les fonds publics. Puis sygkaloysan la Βουλὴ et le Ἐκκλησία τοῦ Δήμου. Οι 50 recteurs choisir par tirage au sort l’un de leur groupe en tant que président avec des tâches qui a eu un jour et une nuit. Le chef de la Πρυτάνεων J’ai dû passer la nuit dans Θόλον, et choisissez le 1/3 de Πρυτάνεων pour passer la nuit avec lui.

Aristote: Ἀθηναίων πολιτεία 43-44.

Η Βουλὴ définit l’heure actuelle la plupart des fonctionnaires de gouvernement, ιδίως εκείνους που έχουν διαχειριστεί δημόσιο χρήμα. Οι ιδιώτες μπορούν να καταθέσουν στοιχεία εναντίον όποιου αξιωματούχου θέλουν και να τον κατηγορήσουν ότι δεν ενήργησε σύμφωνα με τον νόμο. Si le Βουλή a conclu que l’intimé agent est en réalité coupable, τότε εκείνος με την σειρά του έχει το δικαίωμα να θέσει την υπόθεσή του ενώπιον κανονικού δικαστηρίου.

Η Βουλή, επομένως, δεν ασκεί την ανώτατη εξουσία, αλλά εξετάζει και αποφασίζει προκαταρτικά, προτού φέρει μια υπόθεση ενώπιον του λαού. Ο λαός δεν μπορεί να ψηφίσει για τίποτε, Si elle n’a pas déjà été examinée dans la maison et n’a pas indiqué par la Πρυτάνεις sur l’ordre du jour Ἐκκλησίας τοῦ Δήμου.

Aristote: Ἀθηναίων πολιτεία 43-45.

Αρχαιολογικές μαρτυρίες

En grec ancien Θόλος σημαίνει κυκλικό κτίσμα. Η Θόλος στην Ἀγορὰ Athènes datant de constatations de poterie concernant la 470-460 π.Χ., και έχει διάμετρο 18,33 μέτρα. Dans le domaine du bâtiment trouvé des fragments de récipients en céramique utilisés dans les repas de Πρυτάνεων. Πρόκειται για απλά μελαμβαφή αγγεία: σκύφους, κοτύλες, οινοχόες. Le fond extérieur plusieurs est gravé les lettres ΔΕ, C’est l’initiale du mot δε̄μόσιον, à savoir δημόσιον, δημόσια περιουσία. Η Θόλος a érigé sur les ruines d’une grande maison privée, που πιθανώς ανήκε στον τύραννο Πεισίστρατο.

À côté de la Θόλον est le Βουλευτήριον. Τα ερείπια είναι λιγοστά, αλλά οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι αυτό κτίστηκε γύρω στο 500 π.Χ. Αν κάθε κάθισμα είχε πλάτος μισό μέτρο, ensuite la capacité de la salle principale 500 ανθρώπους καθισμένους στις τρεις πλευρές της.

γ) Οι ἄρχοντες

Πριν από την κλασική εποχή οι άρχοντες, που διοικούσαν την Αθήνα, επιλέγονταν από τους ευγενείς και τους πλουσίους. Στην αρχή διατηρούσαν το αξίωμά τους διά βίου, αλλά αργότερα [περίπου το 700 π.Χ.] διατηρούσαν το αξίωμά τους για 10 χρόνια.

Aristote: Ἀθηναίων πολιτεία 3

Ο άνδρας που επιλεγόταν να είναι ο επικεφαλής των υπολοίπων έδινε το όνομά του στο έτος, C’est à savoir le ἐπώνυμος ἄρχων, και, αν οι Αθηναίοι ήθελαν να δώσουν μια χρονολογία, έλεγαν «Ἐπί ἄρχοντος …». Ont survécu comme nos listes de jours sur des plaques de marbre avec des noms ἐπωνύμων ἀρχόντων. Πολλές από αυτές τις μαρμάρινες επιγραφές βρίσκονται στο Επιγραφικό Μουσείο, δίπλα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, στην Αθήνα.

Την εποχή του Σόλωνα [594 π.Χ.] οι ἄρχοντες ils avaient le pouvoir de rendre des décisions finales sur la procédure civile, και δεν αρκούνταν, όπως τώρα, στο έργο της προκαταρτικής ακρόασης.

Aristote: Ἀθηναίων πολιτεία 3

ΚληρωτίςΣπάραγμα μαρμάρινης κληρωτίδος. Στοά Αττάλου, Αγορά αρχαίας Αθήνας.

Μολονότι αρχικά προέρχονταν μόνον από τις πλούσιες οικογένειες, οι ἄρχοντες στην πραγματικότητα ψηφίζονταν από τον λαό. Άνδρες όπως ο Σόλων, ο Κλεισθένης και ο Θεμιστοκλής διετέλεσαν ἄρχοντες. Ωστόσο, μια αλλαγή έγινε σε αυτό το σύστημα κατά την περίοδο μεταξύ των δύο Περσικών πολέμων.

Quand ἐπώνυμος ἄρχων C’est le Telesinos [487/486 π.Χ.], επέλεξαν τους εννέα άρχοντες με κλήρο, φυλή την φυλή, από ένα σύνολο 500 πολιτών, οι οποίοι είχαν προηγουμένως αναδειχτεί από τους πολίτες κάθε περιοχής.

Aristote: Ἀθηναίων πολιτεία 22

Εκτός από νομικά ζητήματα, le ἄrchontes είχαν την ευθύνη για αρκετά θρησκευτικά ζητήματα και λατρευτικές εκδηλώσεις, καθώς και για την ανάθεση leitoyrgiwn στους εύπορους πολίτες.

δ) Ο Ἄρειος Πάγος

[Την εποχή του Σόλωνα] le Conseil de la Ἀρείου Πάγου Il a été chargé de superviser l’application des lois, αλλά στην πραγματικότητα ήλεγχε τις σημαντικότερες υποθέσεις της πολιτείας, με την ανώτατη εξουσία να τιμωρεί τους παραβάτες και να επιβάλει ποινές. C’est parce que les membres de Ἀρείου Πάγου ils avaient été ἄρχοντες, et le ἄρχοντες προέρχονταν από τις πλούσιες και σημαντικές οικογένειες.

Aristote: Ἀθηναίων πολιτεία 3

Le Conseil de la Ἀρείου Πάγου avait une bonne réputation à l’époque des guerres médiques et dit que la régime politique athénienne « kalokoyrdismeno ».

Aristote: Πολιτικά 1304a 25

Le résultat de la sélection ἀρχόντων avec le clergé fut le changement graduel du Conseildu Ἀρείου Πάγου. Με την πάροδο του χρόνου κατέληξε να περιλαμβάνει περισσότερους ανθρώπους που είχαν επιλεγεί με κλήρο απ΄ότι ανθρώπους που είχαν ψηφιστεί.

Μετά από τις μεταρρυθμίσεις του 462 π.Χ. (Κλεισθένης), οἌρειος Πάγος Il est resté avec la seule compétente pour connaître des affaires de meurtre, τραυματισμού και εμπρησμού.

ε) Τα δικαστήρια

Avant l’ère classique ἄρχοντες et le Ἄρειος Πάγος Il semble qu’a une haute autorité aux questions juridiques. Ωστόσο, την εποχή του Σόλωνα υπήρχε και ένα λαϊκό δικαστήριο, όπου κάθε πολίτης μπορούσε να καταφύγει εναντίον οποιασδήποτε απόφασης θεωρούσε άδικη. Αυτό το δικαστήριο ήταν αρχικά η συγκέντρωση όλων των πολιτών, αργότερα όμως οι ένορκοι επιλέγονταν με κλήρο ως αντιπρόσωποι όλων των πολιτών. Αυτό το σύστημα δικαστηρίων με ενόρκους, κοινό στις σημερινές δημοκρατίες, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Αθήνα.

Λέγεται ότι αυτό που έδωσε μεγάλη εξουσία στις μάζες υπήρξε το δικαίωμα να καταφεύγει ο πολίτης σε δικαστήριο ενόρκων.

Aristote: Ἀθηναίων πολιτεία 9

Ο Περικλής ήταν ο πρώτος που εισήγαγε την πληρωμή των ανθρώπων που προσέφεραν υπηρεσίες σε δικαστήρια ενόρκων. Ήταν ένας τρόπος να γίνει αρεστός στους πολλούς και να απαντήσει στο μοίρασμα αμοιβών από τον Κίμωνα σ’όσους από τους φτωχότερους πολίτες ήθελε να κάνει οπαδούς του. Ορισμένοι κατηγορούν τον Περικλή και ισχυρίζονται ότι τα δικαστήρια άρχισαν πλέον να χειροτερεύουν, επειδή οι πολλοί ταπεινοί άνθρωποι και όχι οι λίγοι αξιοσέβαστοι είχαν περισσότερες πιθανότητες να κληρωθούν δικαστές. Επιπλέον ήταν μετά από αυτό το μέτρο που άρχισε η δωροδοκία ενόρκων.

Ἀριστοτέλης: Ἀθηναίων πολιτεία 27

Les frais de participation au Tribunal a été 2 ὀβολοί, avant de devenir 3 ὀβολοί. Certains citoyens ont la possibilité de gagner plus d’argent de ces quotidienne μισθοῦ exercer d’autres activités. Έτσι υπήρξε η τάση τα δικαστήρια να έχουν πολύ περισσότερους ηλικιωμένους, αφού αυτοί δύσκολα μπορούσαν να ασκήσουν κάποιαν άλλη πιο επικερδή δραστηριότητα. Αυτή η κριτική ασκείται από τον Αριστοφάνη, dans Σφῆκες, που ανέβηκε στο θέατρο το 422 π.Χ.

Αγόρι: Θα μου δώσεις κάτι, πατέρα, αν σε παρακαλέσω;

Πατέρας: Ασφαλώς, γιέ μου. Πες μου, τι καλό πράγμα θέλεις να σου αγοράσω; Υποθέτω ότι θα ήθελες μερικούς αστραγάλους για να παίζεις.

Αγόρι: Pas. Θα ήθελα μερικά σύκα. Είναι πολύ πιο γλυκά.

Πατέρας: Να με κρεμάσουν, αν το κάνω!

Αγόρι: Τότε δεν θα βαδίσω άλλο μαζί σου.

Πατέρας: Κοίτα, μ’αυτό τον άθλιο δικαστικό μισθό πρέπει να αγοράσω ένα γεύμα, ξύλα για τη φωτιά και κρέας για τους τρεις μας – κι εσύ μου θέλεις σύκα!

Αγόρι: Πατέρα, Si le ἄρχοντας décider qu’il ne respectera pas la Cour aujourd'hui, πού θα βρούμε να αγοράσουμε το φαγητό μας; Υπάρχει καμιά περίπτωση … ;

Αριστοφάνης: Σφῆκες 291 JV.

Ο Αριστοτέλης αναφερόμενος στην αρχή της Δηλιακής Συμμαχίας γράφει ότι οι εισφορές των Συμμάχων χρησιμοποιήθηκαν από τους Αθηναίους για την πληρωμή 6.000 πολιτών που συμμετείχαν με κλήρο στην εκδίκαση υποθέσεων.

Στις περισσότερες περιπτώσεις τα 6.000 membres de Ἡλιαίας διαρούνταν σε μικρότερα τμήματα. Les seules informations que nous avons sur cette pratique sont une raison légale du Ve siècle., όπου αναφέρονται 700 μέλη δικαστηρίου. Nous avons beaucoup plus d’informations sur le 4ème siècle. π.Χ., οπότε φαίνεται ότι ο σταθερός αριθμός τμήματος τηςἩλιαίας είναι 501 μέλη. Για ορισμένες πολύ σοβαρές υποθέσεις μπορούσαν να συγκληθούν 2-3 τμήματα.

Σε αντίθεση με τους ενόρκους στα σημερινά δικαστήρια, οι αθηναίοι δικαστές έπρεπε να ψηφίσουν άμεσα την απόφαση που προέκριναν με βάση την ακροαματική διαδικασία. Δεν υπήρχε δικαστής που να συμπυκνώνει για χάρη των ενόρκων την υπόθεση ούτε προβλεπόταν χρόνος για συζήτηση μεταξύ των ενόρκων πριν από την έκδοση της απόφασή τους.

στ) Οι στρατηγοί

Ασκώντας κριτική ο Θουκυδίδης, θαυμαστής κατά τα άλλα του Περικλή αλλά αντίπαλος των Δημοκρατικών, έγραψε με αφορμή την διαρκή επί 10 έτη εκλογή του στο αξίωμα του στρατηγού: …λόγῳ μὲν δημοκρατία ἔργῳ δὲ ἑνὸς ἀνδρὸς ἀρχή….

Δεν γνωρίζουμε κάτι γιαστρατηγοὺς avant l’époque de Clisthène (507 π.Χ.), και πιθανώς το αξίωμα αυτό συνδέεται με την αναδιοργάνωση των Αθηναίων σε 10 φυλές. Αρχικά, υπήρχε έναςστρατηγὸς από κάθε φυλή, αλλά αργότερα επιλέγονταν από το σύνολο των πολιτών.

Lors des saisons précédentes, tous les leaders les plus importants de la population a été ἄρχοντες, αλλά την εποχή του Κίμωνα και του Περικλή η κατάσταση είχε αλλάξει, et les gens deviennent des chefs de file στρατηγοὶ Au lieu de cela ἄρχοντες. Μολονότι οιἄρχοντες certaines des fonctions juridiques et religieuses antiques conservés, οι στρατηγοὶτους υπερσκέλισαν ως ανώτεροι στρατιωτικοί διοικητές. Επίσης, οιστρατηγοὶ décider sur le prix annuel à un riche citoyen athénien de τριηραχίας, la majeur λειτουργίας.

Υπάρχουν κάποιες κυβερνητικές θέσεις που μπορούν να φέρουν είτε ασφάλεια είτε κινδύνους για όλον τον λαό, αναλόγως προς την ποιότητα των ανθρώπων που τις κατέχουν. Ο λαός δεν διεκδικεί να αναλάβει τέτοιες θέσεις. Ils ne pensent pas qu’ils peuvent prendre par courrier de la loterie στρατηγοῦ ou le commandement de la cavalerie. Ο λαός αντιλαμβάνεται ότι θα κερδίσει πολλά περισσότερα, αν δεν αναλάβει τέτοιες θέσεις, και γι’αυτόν τον λόγο επιτρέπει τέτοιες θέσεις να τις αναλαμβάνουν οι πιο ισχυροί πολίτες.

Γερο-Ολιγαρχικός 3 (αποσπάσματα)

Κάθε μήνα γίνεται μια ψηφοφορία για να διαπιστώσουν αν οι στρατηγοί εκτελούν όπως πρέπει τα καθήκοντά τους. Αν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας είναι εναντίον κάποιου, αυτός οδηγείται σε δίκη. Αν καταδικαστεί, ο λαός αποφασίζει ποια θα είναι η ποινή ή το πρόστιμό του· αλλά, αν αθωωθεί αναλαμβάνει και πάλι καθήκοντα. Κατά την θητεία τους οι στρατηγοὶ μπορούν να τιμωρήσουν οποιαδήποτε απόκλιση από την πειθαρχία με φυλάκιση, απόλυση ή πρόστιμο – μολονότι η επιβολή προστίμου δεν συνηθίζεται.

Aristote: Ἀθηναίων πολιτεία 61

Και μια ιδιοτυπία του δημοκρατικού πολιτεύματος της Αθήνας: ὀστρακισμός

ὀστρακίζω: αποκλείω· αρνούμαι οποιαδήποτε σχέση με κάποιον.

Η σύγχρονη έννοια της λέξης οστρακίζω έχει πιο γενική σημασία από ότι είχε στην αρχαία Ελλάδα. Τον 5ο αι. π.Χ.ὀστρακισμὸς Il signifie une forme d’exil. Le mot grec est dérivé de la ὄστρακον, δηλαδή σπασμένο κομμάτι κεραμικού αγγείου.

Για να σχηματίσουμε μια γενική εικόνα, η διαδικασία είχε ως εξής. Κάθε άνδρας έπαιρνε έναὄστρακον et écrit le nom de citoyens pour qui il avait estimé qu’ils devraient être retirés de l’État. Ensuite, allez à la Ἀγορά, σε ένα σημείο που σημαδευόταν με ένα ξύλινο κιγκλίδωμα. Οι ἄρχοντες première de toutes les katametroysan toutes de ὀστράκων ils ont été déposés par les citoyens. Αν υπήρχαν λιγότερα από 6.000 όστρακα, τότε δεν γινόταν κανένας ὀστρακισμός. Divise les Quades ὄστρακα Selon le nom qui a été écrit pour eux, και τέλος, le citoyen dont le nom a été le premier à nombre ὀστράκων exorizotan pour 10 χρόνια. Ο οστρακιζόμενος διατηρούσε, dans tout les cas, το δικαίωμα να εισπράττει το εισόδημα από την αξιοποίηση της περιουσίας του.

Πλούταρχος: Βίοι παράλληλοι, Αριστείδης 7

Όστρακα από την Αγορά της αρχαίας Αθήνας
Τρία όστρακα με ψήφους για Αθηναίους πολιτικούς. Από πάνω προς τα κάτω γράφουν: Περικλής Ξανθίππου, Κίμων Μιλτιάδου και Αριστείδης Λυσιμάχου

Les Athéniens n’étaient pas les seuls qui ont été ὀστρακισμό· Αργείοι, Μιλήσιοι και Μεγαρείς είχαν και εκείνο ιὀστρακισμό. Σχεδόν όλοι οι πιο πετυχημένοι άνδρες οστρακίστηκαν: ο Αριστείδης, ο Κίμων, ο Θεμιστοκλής, ο Θουκυδίδης.

Αριστοφάνης: Σφῆκες στι. 855 (αρχαίος σχολιαστής)

Ο Πλούταρχος αναφέρει πως ο Αριστείδης ήταν παρών στον οστρακισμό του, Quand un homme illettré lui a donné un ὄστρακον, και του ζήτησε να γράψει το όνομα «Αριστείδης». Ο Αριστείδης εξεπλάγη και ρώτησε τον άνθρωπο τι είχε κατά του Αριστείδη. «Τίποτε απολύτως», απάντησε εκείνος, «απλώς σιχάθηκα να ακούω να τον αποκαλούν ‘ο δίκαιος’». Aristides n’ai rien dit et a écrit son nom ὄστρακον.

Αρχαιολογικές μαρτυρίες

Περισσότερα από 1.000 obus ont été trouvés jusqu’ici dans l’athénien Ἀγορά, και αρκετές χιλιάδες στην ευρύτερη περιοχή της. Un groupe de 190 ὀστράκων On en est venu à la lumière dans le coin sud-est de Ἀγορᾶς. Καθένα από αυτά έφερε το ίδιο όνομα, « Themistocles » – mais les experts ont démontré que le 190 είχαν γραφτεί το πολύ από 14 διαφορετικούς ανθρώπους μόνον. Ήταν ένα ασυνήθιστο εύρημα, comme chaque spécifique ὄστρακον Il doit être écrit par un citoyen particulier.

source

La naissance et le fonctionnement de la démocratie a été un moment couronnement pour l’humanité, την οποία και σημάδεψε ανεξίτηλα.

Au cours de la période de la République, και χάρη στην δημοκρατία, δημιουργήθηκε όλος αυτός ο
λαμπρός πολιτισμός, που παρέμεινε κλασικός μέχρι σήμερα.

Η γέννηση όμως καθώς και η λειτουργία της δημοκρατίας καλύπτονται από
ένα πέπλο σιωπής. Αυτό δεν έγινε τυχαία, από έλλειψη επαρκών στοιχείων,
αλλά σκόπιμα, γιατί οι οικονομικά και πολιτικά κυρίαρχες τάξεις θέλησαν να
αποκρύψουν από τους λαούς το αληθινό πρόσωπο της δημοκρατίας.

C’est pourquoi la République nous est parvenu donc déformée et
παραποιημένη, ώστε να μην μπορούμε να διακρίνουμε καθαρά το αυθεντικό πρόσωπό της.

“Δημοκρατία του Εφιάλτη” (pdf)

“Dédié,
στους απλούς πολίτες
partout dans le monde.”

Χ.Γ. Ρήγας

***

 

 

“~ DANS MEMBRE GRATUIT CITOYENS DÉCIDER DE LEUR AVENIR ~

ΟΤΑΝ ΕΣΕΙΣ ΚΟΙΜΟΣΑΣΤΕ ΟΡΘΙΟΙ, ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΕΣΑΣ;;;

…ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟ ΚΡΑΤΑΤΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ…”

CLÉ

HOME