“Δεν ελέγχοντ’ οι εμπόροι
Δεν ελέγχετ’ η κλεψιά

Κι αγοράζουν όσο θένε
Και πουλούνε όσο θένε

Έξω ορμούν κάθε πρωί
Ποιος θα φάει πιο πολύ

Βγάνουν οι βοσκοί το γάλα
Και δεν πίνουν μία στάλα

Θα γυρίσει ο τροχός
Για ν’ αλλάξει ο χορός

Του πεντοζάλη κοντυλιά
Θα ξυπνήσει τον ραγιά…

Β.Λαβίνα/Γ.Μαρκόπουλος