«…μᾶς ἔχει ἐπιβληθεῖ ἕνα καθεστὼς ὁλωσδιόλου ἀντίθετο μὲ τὰ ἰδεώδη γιὰ τὰ ὁποῖα πολέμησε ὁ κόσμος μας
καὶ τόσο περίλαμπρα ὁ λαός μας στὸν τελευταῖο παγκόσμιο πόλεμο.

Εἶναι μία κατάσταση ὑποχρεωτικῆς νάρκης, ὅπου ὅσες πνευματικὲς ἀξίες κατορθώσαμε νὰ κρατήσουμε ζωντανές,
μὲ πόνους καὶ μὲ κόπους, πᾶνε κι αὐτὲς νὰ καταποντιστοῦν μέσα στὰ ἑλώδη στεκούμενα νερά.

…Βλέπω μπροστά μου τὸν γκρεμὸ ὅπου μᾶς ὁδηγεῖ ἡ καταπίεση ποὺ κάλυψε τὸν τόπο.
Αὐτὴ ἡ ἀνωμαλία πρέπει νὰ σταματήσει.
Εἶναι ἐθνικὴ ἐπιταγή.
…Ὅσο μένει ἡ ἀνωμαλία, τόσο προχωρεῖ τὸ κακό.»
Γιῶργος Σεφέρης

https://www.youtube.com/watch?v=_DVftSiz3TE

Νoy

 

✦ ΠΡΟΒΑΤΑ ΞΥΠΝΑΤΕ!