«…μᾶς ἔχει ἐπιβληθεῖ ἕνα καθεστὼς ὁλωσδιόλου ἀντίθετο μὲ τὰ ἰδεώδη γιὰ τὰ ὁποῖα πολέμησε ὁ κόσμος μας
καὶ τόσο περίλαμπρα ὁ λαός μας στὸν τελευταῖο παγκόσμιο πόλεμο.

Est un sommeil d'État obligatoire, où les valeurs spirituelles nous avons réussi à maintenir en vie,
avec des douleurs, et aller les à se enfoncer dans les étangs marécageux, aux voies navigables des eaux.

…Βλέπω μπροστά μου τὸν γκρεμὸ ὅπου μᾶς ὁδηγεῖ ἡ καταπίεση ποὺ κάλυψε τὸν τόπο.
Αὐτὴ ἡ ἀνωμαλία πρέπει νὰ σταματήσει.
Εἶναι ἐθνικὴ ἐπιταγή.
…Ὅσο μένει ἡ ἀνωμαλία, τόσο προχωρεῖ τὸ κακό.»
Γιῶργος Σεφέρης

https://www.youtube.com/watch?v = _DVftSiz3TE

Νoy

 

✦ éveillé SHEEP!