Elvetia_laiki_syneleysi_psifoforia

 

 

See how it works Swiss Republic…

 

https://www.youtube.com/watch?v = 0uKU0ToiNu4 # t = 12

Ioannis kapodistrias ethniko istoriko mouseio

Ioannis Kapodistrias: IY ÎμθνικόÏ, Î ± Ï ‰ Ï Î®Ï, Ï "Î · Ï, Î • λ βÎμÏ "I ± Ï,:

http://www.ithacanet.gr/article/Î¹à  · à ‰ άννΠÂ,-κΠ± à  à  Î¿ÎÂ'ίà € "à  ± à ιΠÂ,-ο-ÃŽÂμθνικà ÂÔÊà  ,  à  ‰ -먈 aza ± à  Ã-Â, "aza-ÃŽÂμÃŽÂ Â, · Ã"  Î²ÎÂμà " ± à ίÎÂ,