ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ (pdf)

***
“Ἕνα ἀπὸ τὰ πράγματα ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχαν ἀναρωτηθῇ ὅλοι, εἶναι τὸ γιατί κανεὶς δὲν γνωρίζει ποτὲ τί συμβαίνει μὲ τὶς ἐκλογές.
Ἑκατοντάδες συζητήσεις, ἀναρτήσεις, τηλεοπτικὲς ἐκποµμπές κι ὅμως ὁ λαὸς ἔχει πλήρη ἄγνοια περὶ τῶν ἐκλογῶν. Ἡ πρώτη φυσικὴ ἐρώτηση ποὺ προκύπτει εἶναι «γιατί;» καὶ ἡ ἀπάντησή της ἐξ ἴσου εὔκολη: « διότι δὲν βολεύει κάποιους» νὰ γνωρίζῃ ὁ κόσμος.
Θεωρίες καὶ φιλολογίες, φλυαρίες καὶ ἀνοησίες ἐκσφενδονίζονται ἀπὸ τηλεοράσεις, ῥαδιόφωνα, διαδίκτυο καὶ ἀτομικὲς συζητήσεις ἀλλὰ τὸ ἀποτέλεσµμα παραµένει τὸ ἴδιο καὶ οἱ ἐρωτήσεις βασανιστικὰ οἱ ἴδιες καὶ ἀναπάντητες.

Εἶναι ἡ διαδικασία Δημοκρατική; Νὰ συμμετέχῳ στὶς ἐκλογὲς ἢ ὄχι;
Τί νὰ ψηφίσῳ; Πῶς νὰ ψηφίσῳ; Γιατί νὰ ψηφίσῳ; Τὶ γίνεται μὲ τὴν Ἀποχή, τὸ Λευκό, τὸ Ἄκυρο;
Τί γίνεται μὲ τὰ µικρὰ κόμµματα ;
Πότε βοηθάω τὰ κόµµματα χωρὶς νὰ τὸ θέλῳ;”

Page1

ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ (pdf)

Page2 Page3 Page4 Page5 Page6 Page7 Page8 Page9

πηγή