“ΨΗΦΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΜΕΣΟΥ ΑΝΑΚΛΗΤΟΤΗΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΨΗΦΟΣ, ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΔΗΘΕΝ ΨΗΦΟΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ…. Καί εγώ ο Έλλην Πολίτης, σαν γνήσιος Έλλην, ….θέλω να πιστεύω…., συμφωνώ απολύτως! Αλλά για να το εννοήσετε αυτό και εσείς συθνέλληνες, πρέπει πρώτα να γυρίσετε 2300 χρόνια πίσω.

Πάμε πάλι: ΨΗΦΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΜΕΣΟΥ ΑΝΑΚΛΗΤΟΤΗΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΨΗΦΟΣ, ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΔΗΘΕΝ ΨΗΦΟΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ.

Νικόλαος Γεωργαντζάς

https://www.youtube.com/watch?v=rMqvVcQvkTo&list=PLbdAQvKpF-cumFBDXgetIOUapUyo9U-13&index=22

1) Δύο απλά πραγματάκια: το ‘πολιτικό σύστημα‘ και το ‘καθεστώς‘.

Σύστημα: μία οντότης μερών, που μέσω των αμοιβαίων αλληλεπιδράσεών τους, λειτουργούν συλλογικά προς το κοινόν τους συμφέρον.

Άρα, και ένα πολιτικό σύστημα ή πολίτευμα, επίσης είναι μία οντότης μερών, π.χ. θεσμών, που μέσω των αμοιβαίων αλληλεπιδράσεών τους λειτουργούν συλλογικά προς το κοινόν τους συμφέρον. Π.χ. ένα πολίτευμα μερικής αντιπροσωπεύσεως ή ένα πολιτικό σύστημα καθολικής αντιπροσωπεύσεως.
Καθεστώς: αποβλέπει όχι σε ένα κοινό ή συλλογικό συμφέρον, αλλά στο προσωπικό συμφέρον του μονάρχη ή των τυράννων. Π.χ., εκείνο της τυραννικής κομματοκρατίας που βιώνουμε τώρα.
2) Σε τι άλλο διαφέρουν ένα πολιτικό σύστημα ή πολίτευμα και ένα καθεστώς;

α) Εκτός από την επιδίωξι του κοινού τους συμφέροντος, τα μέρη ενός πολιτικού συστήματος ή πολιτεύματος, αλληλεπιδρούν αμοιβαία μεταξύ τους ενδογενώς, ενώ συνάμα αυτο-καθορίζονται και αυτο-θεσμίζονται.
β) Εκτός από την επιδίωξη του προσωπικού συμφέροντος του μονάρχη ή των τυράννων αυτού, ένα καθεστώς επιβάλλεται σε μία κοινωνία ανθρώπων εξωγενώς. ΄Ετσι η κοινωνία καθίσταται υποτελής στο καθεστώς και περιέρχεται σε απόλυτη ιδιωτεία

πηγή

image4