«Μπορείς να έχεις ό,τι θελήσεις… αρκεί να το θελήσεις πάρα πολύ.
Μπορείς να γίνεις ό,τι θελήσεις, να αποκτήσεις ό,τι επιθυμήσεις,
να πετύχεις ό,τι επιδιώκεις… αν μείνεις σταθερός στην επιθυμία σου
και απόλυτα προσηλωμένος στο σκοπό σου»

R. Collier

stam

mpros

spilia

firstgandhi

-thyriopathi

denegkatal

univ

kleidi