Η πρόταση αυτή έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό.
Την συγκρότηση μιας μεγάλης αμεσοδημοκρατικής πολιτικής συγκέντρωσης από την κοινωνία, δηλαδή ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.
Tα τελευταία χρόνια, λόγω της πρωτοφανούς οικονομικής, κοινωνικής και ηθικής κρίσης που συστηματικά και δόλια μεθοδεύτηκε από το κομματοκρατικό καθεστώς, έχει αναπτυχθεί σε μια μεγάλη μερίδα πολιτών η αντίληψη ότι πρέπει οι ίδιοι οι πολίτες να καταστούν πρωταγωνιστές της πολιτικής ζωής.
Έχει διαμορφωθεί μια άλλη ποιοτική αντίληψη για τη δημοκρατία, η πίστη δηλαδή στις ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.
Είναι λοιπόν επιβεβλημένο να αναζητηθεί η πλέον αρμόζουσα στρατηγική ενδοκοινοβουλευτικής και εξωκοινοβουλευτικής παρέμβασης ώστε να εισαχθούν με τον καλύτερο τρόπο τα ανωτέρω προτάγματα .
Ποια είναι η πολιτική- πρακτική πρόταση που προτείνεται από αυτήν εδώ την ομάδα:
Όλα τα δημοκρατικά κινήματα, και εξωκοινοβουλευτικά κόμματα και κινήσεις πολιτών, που υιοθετούν τις ίδιες κοινές αφετηρίες και πολιτικές αρχές (ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ , ΛΑΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ και ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ) να συμβάλλουν στην διεξαγωγή μιας διευρυμένης Εθνοσυνέλευσης.
Η συμφωνία και η ένωση με κοινό σκοπό θα δημιουργήσει έμπνευση και προσέλευση μεγάλης μερίδας του λαού. Κάτι που ποτέ δεν παρατηρήθηκε στην πολιτική ιστορία της Ελλάδας.
Ας δούμε λοιπόν μεμονωμένα τα μικρά κόμματα και την αδυναμία τους να ακουστούν οι προτάσεις τους. Η έως τώρα παρουσία των μικρών κομμάτων στους εκλογικούς αγώνες δεν έχει καταφέρει να ασκήσει την απαραίτητη πίεση και να αναδείξει τα προτάγματα της άμεσης δημοκρατίας.
Με την προτεινόμενη συμφωνία θα δοθεί η δυνατότητα να ακουστεί η πρόταση του κάθε φορέα σε μεγαλύτερο αριθμό πολιτών , διαφορετικά διαιωνίζεται η μέγιστη αδικία της αδυναμίας πρόσβασης της πρότασής τους και στον τελευταίο πολίτη.
Άρα η κοινή μας αφετηρία και απαραβίαστη αρχή είναι η “Εθνοσυνέλευση”.
Συμπέρασμα: αν τολμήσουμε να συμφωνήσουμε στα παραπάνω αναγκαία έχουμε πετύχει το ποθητό.
ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ.
Έχοντες ήδη θετικές απαντήσεις απο φορείς και κόμματα, αναμένουμε την θέση σας επί του κατεπείγοντος θέματος της ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.
Η ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ “ΑΛΛΑΖΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΟΛΑ”
https://www.facebook.com/groups/ALLAZW/

e-mail: kalesma.diavouleushs@yahoo.gr

“Αλλάζω για ν’ αλλάξουν όλα”

people