https://www.facebook.com/groups/ALLAZW/
(το παρακάτω κείμενο δεν αποτελεί πνευματικό δικαίωμα και αποτελεί πρόκληση προς αντιγραφή )

Τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια της κρίσης, με την τεράστια φτωχοποίηση του πληθυσμού με ένα πολύ καλά οργανωμένο τρόπο, διαπιστώνουμε την αύξηση της οργής της πλειοψηφίας των πολιτών η οποία όμως εξαντλείται σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης , σε μερικά άρθρα και σε κάποιες μεμονωμένες διαμαρτυρίες με τις οποίες φυσικά δεν ιδρώνει το αυτί του «συστήματος» .
Σταδιακά ξεκίνησε η σύσταση ομάδων πολιτών οι οποίες λειτουργούν κυρίως ως ομάδες διαπιστώσεων , ομάδες με προτάσεις για το πολιτειακό και τέλος ομάδες «ΜΑΝΤΡΙΑ» τις οποίες προσπαθούν να αξιοποιήσουν κάποιοι πονηροί έτσι ώστε να δημιουργήσουν κάποιο κόμμα –κίνημα με ανταλλακτική αξία για το «σύστημα» .
Όπως εύκολα κανεiς διαπιστώνει σήμερα καμία ομάδα ή κίνημα αυτή την στιγμή δεν έχει αποκτήσει μαζικότητα , ούτε καν μια κάποια δημοφιλία στο ευρύ κοινό παρά την μεγάλη κοινωνική οργή και απαξίωση που υπάρχει για το παρόν πολίτικο σύστημα. Γιατί συμβαίνει αυτό ;
Η προσωπικές μου εκτιμήσεις είναι οι εξής :
Α) Οι διαπιστώσεις είναι κάτι που το κάνει ο καθένας μας , η διαρκής επανάληψη τους από τα μελή μιας ομάδας δεν βοηθούν , κουράζουν , ρίχνουν την ψυχολογία , προκαλούν εκνευρισμό και οδηγούν σε αποπροσανατολισμό της ομάδας .
Β) Οι ομάδες ή τα κινήματα που ασχολούνται αποκλειστικά με το πολιτειακό άθελα τους κλείνουν την πόρτα σε πολλούς πολίτες που δεν έχουν το γνωστικό υπόβαθρο , ή την ωριμότητα αλλά και το βάθος της σκέψης για να ενταχτούν στις ομάδες αυτές .
Κατά την γνώμη μου οι ομάδες αυτές δεν μπορούν να αποκτήσουν ποτέ μαζικότητα γιατί είναι μονοθεματικές και με σημαία ένα θέμα που απαιτεί πολιτική ωριμότητα . Παρόλα αυτά μπορούν να φανούν πολύ χρήσιμες την κατάλληλη στιγμή γιατί η αλλαγή του πολιτειακού είναι ο τελικός στόχος ο οποίος όμως πρέπει να γίνει συνειδητά , οργανωμένα με στρατηγικό σχεδιασμό και με μεγάλη ωριμότητα από πλευράς πολιτών έτσι ώστε να μην επανέλθουμε στο μέλλον σε πολιτικούς εκτροχιασμούς όπως αυτός που ζούμε σήμερα.
Η ΠΡΟΤΑΣΗ

Μια ομάδα λοιπόν αν θέλει να έχει ουσιαστική παρουσία πρέπει να σχεδιαστεί και να λειτουργήσει ως πολιτικό εργαλείο (εργαλείο του πολίτη) το οποίο πρέπει πρώτα απ’ όλα να ορθώσει μια εναλλακτική πρόταση εθνικού χαρακτήρα που να επιτρέπει την διοχέτευση της ενέργειας των ποικίλων κοινωνικών στρωμάτων σε ένα κοινό στόχο.
Η ομάδα πρέπει να είναι δομημένη και να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ευνοείται η συνεκτικότητα και να προάγεται η ανάπτυξη των βημάτων ενός στρατηγικού σχεδιασμού που ο τελικός στόχος είναι οι αποφάσεις να πηγάζουν από τους πολίτες σε τοπικό επίπεδο πρώτα έτσι ώστε να αποκομισθεί και η απαραίτητη κοινωνική και πολιτική ωριμότητα και στην συνέχεια και σε εθνικό επίπεδο.
Ο στρατηγικός σχεδιασμός πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους κοινωνικούς και πολιτικούς τομείς αλλά το πιο σημαντικό είναι ο τρόπος με τον οποίο θα κοινοποιηθεί στους πολίτες . Τομείς όπως το πολίτευμα , η νομοθεσία, η δημόσια διοίκηση , η κοινωνική δικαιοσύνη ,η παιδεία και πολλοί άλλοι πρέπει να να συζητηθούν και να δουλευτούν από την ομάδα όμως δεν μπορούν να βγουν προς τα έξω αν η ομάδα δεν αποκτήσει ΠΡΩΤΑ το ΚΥΡΟΣ για να αγγίξει τέτοια ζητήματα .Με αλλά λόγια μια ομάδα για να οικοδομήσει πολιτική δύναμη πρέπει πρώτα να οικοδομήσει κοινωνική δύναμη. Επίσης οι παραπάνω τομείς για να δουλευτούν και να πάρουν μορφή ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ προς την κοινωνία απαιτούν μέλη με το ανάλογο μορφωτικό υπόβαθρο που θα προσχωρήσουν όμως στην ομάδα όταν αυτή δώσει δείγματα ήθους , ορθής οργάνωσης και λειτουργίας.
Επειδή η αρχή είναι το ήμισυ του παντός πολύ σημαντική είναι η εκκίνηση μια ομάδας , δηλαδή το πρώτο θέμα που θα «ανεβάσει» δημόσια και το οποίο θα την κάνει ευρύτερα γνωστή. Κατά την προσωπική μου εκτίμηση αυτό το θέμα πρέπει να έχει να κάνει με την δημιουργία εργασίας και κατ’ επέκταση με την ανάπτυξη σε συνδυασμό με τις δυνατότητες που μπορούν να προκύψουν από την ορθή λειτουργία των δήμων. Μια σειρά προτάσεων για ανάπτυξη , εκπαίδευση και αξιοποίηση των κατά τόπους πόρων «αναγκάζοντας» τους δήμους να σταθούν αρωγοί στην προσπάθεια αυτή είναι μια πρώτη καλή δράση για μια ομάδα εργαλείο του πολίτη .
Μια πολιτική ομάδα σε μια περιοχή μπορεί να εντοπίσει έναν πόρο ( π.χ. ανακύκλωση) , κάποια μέλη της ομάδας λοιπόν μπορούν να μελετήσουν τον συγκεκριμένο πόρο , να βρουν παραδείγματα αξιοποίησης του πόρου αυτού στο εξωτερικό και να ετοιμάσουν μια ημερίδα που να αφορά την δημιουργία μια κοινωνικής επιχείρησης για την αξιοποίηση αυτού του πόρου δίνοντας έμφαση στις αναπτυξιακές προοπτικές ενός τέτοιου εγχειρήματος καθώς και στην δημιουργία θέσεων εργασίας. Η ομάδα δεν θα συντάξει επιχειρηματικό σχέδιο αλλά θα δημοσιοποιήσει τις δυνατότητες του συγκεκριμένου πόρου .
Μπορεί λοιπόν να παρακινήσει τόσο στην δημιουργία μιας ομάδας τεχνοκρατών (σχετικούς με το αντικείμενο) που θα εξετάσουν την αξιοποίηση του πόρου (επιχειρηματικό σχέδιο) όσο και στο Δήμο να παρέχει στοιχειά και διευκολύνσεις στους τεχνοκράτες για να ετοιμάσουν την πρότασης αξιοποίησης του πόρου .Το επιχειρηματικό σχέδιο στην συνέχεια και με την αιγίδα του δήμου μπορεί να δημοσιοποιηθεί για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον τοπικοί επενδυτές και συνεργαζόμενοι .
Μια σειρά τέτοιων ημερίδων και δράσεων μπορεί να λειτουργήσει σαν πυξίδα στην τεράστια ακινησία που υπάρχει αυτή την στιγμή καθώς επίσης θα προσδώσει κύρος στην πολιτική ομάδα που θα τις οργανώνει. Παράλληλα μπορεί με τον τρόπο αυτό να οδηγήσει τον Δήμο στην θεσμοθέτηση διαδικασιών αξιοποίησης και λειτουργίας χώρων , πόρων , δυνατοτήτων. Επί της ουσίας η πολιτική ομάδα μπορεί με την πάροδο του χρόνου να μετατρέψει τον δήμο από κομματικό εργαλείο που είναι σήμερα σε πολίτικο εργαλείο ενώ παράλληλα να εκπαιδεύσει τους πολίτες στα κοινά και την δημοκρατία.
Οι ομάδες φυσικά από διάφορες περιοχές θα πρέπει να είναι συγκοινωνούντα δοχεία και όταν πλέον αποκτήσουν το κύρος και την ωριμότητα που απαιτείται θα πρέπει να κινηθούν σε εθνικό πλέον επίπεδο . π.χ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΧΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΙ ΠΟΛΙΤΩΝ
Η παρακάτω πρόταση αποτελεί μέρος ευρύτερης συμφωνίας συλλογικοτήτων, ομάδων, κινημάτων και κομμάτων με σκοπό την προσέλευση σε συνέδριο.

Αποδεχτήκαμε ότι ο όγκος μόνο μπορεί να παίξει ανατρεπτικό ρόλο στην πολιτική αυτών των κυβερνήσεων. Αποδεχόμενοι κι εσείς την ίδια λογική κοινοποιήστε την (παρούσα) σε όλους τους χώρους και τα κινήματα που επικοινωνείτε.

Αφού η τελευταία ΟΜΟΛΟΓΙΑ του κοινοβουλευτισμού είναι ότι εκβιάζεται από μη ΕΘΝΙΚΑ συμφέροντα, προκύπτει ότι ΑΔΥΝΑΜΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ (πυραμιδική) ΔΟΜΗ του… ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΥΤΟ, ΟΠΩΣ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ, ΕΙΝΑΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΚΒΙΑΣΕΙΣ ΕΝΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΛΑΟ ..(και ιδίως προσωπικά τον καθένα).

..ΕΜΠΡΟΣ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΑΠΟΤΡΕΠΟΝΤΑΣ–ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ– ΕΚΒΙΑΣΜΟΥΣ…ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

Ο Αστικός Κοινοβουλευτισμός δεν καλύπτει τα συμφέροντα του συνόλου.
Θέλοντας να καλύψουμε αυτό το κενό καταλήγουμε στην πρόταση της συμμετοχής του Πολίτη στις αποφάσεις.
ΠΡΟΤΑΣΗ 1η

Στοχεύουμε στη δημιουργία ενός κινήματος βάσης, ενιαίου και αδιάσπαστου, χωρίς κομματικές σημαίες και ταμπέλες. Επιτακτική ανάγκη να μην υπάρχει οτιδήποτε θα διασπούσε.

Σαν παράδειγμα αναφέρουμε την περίπτωση των υπαρχόντων γραφείων που θα συμμετάσχουν στο κίνημα. Τα γραφεία αυτά ως απόδειξη καλής θελήσεως, θα προταθεί να αναρτήσουν την ΣΗΜΑΙΑ και το λογότυπο του κινήματος , όπως αυτά αποφασιστούν στο συνέδριο. Τότε οι τοπικές οργανώσεις θ’ αποτελούν πλέον οργανωμένους Δήμους (Συνελεύσεις) και θα λειτουργούν κατά το πρότυπο της Ελληνικής Πολιτείας ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΗΣ της οποίας (μορφή Δημοκρατίας) το ΟΝΟΜΑ θα αποφασιστεί κατά πλειοψηφία επίσης στο συνέδριο.

Σε περίπτωση δε που κάποιος μεμονωμένος φορέας ή κόμμα παραβεί τις ειλημμένες του συνεδριακές δεσμεύσεις έναντι του συνόλου, αυτό θα θεωρηθεί ως δήλωση αποχώρησης από το κίνημα των Δήμων ή όπως αλλιώς αυτό ονομαστεί τελικά.

SH

ΠΡΟΤΑΣΗ 2η

Η κοινοβουλευτική κάθοδος του κινήματος δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Έτσι, δεσμευόμαστε να μην προταθεί η κάθοδος σε εκλογές παρά μόνο υπό συνθήκες νικηφόρες (βάσει του ισχύοντος εκλογικού νόμου).
Δηλαδή όταν το δημοκρατικό ρεύμα θα έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον ένα δέκα τοις εκατό (10%) του εκλογικού σώματος καταγεγραμμένων πολιτών στους Δήμους, ποσοστό ικανό να ωθήσει τις εξελίξεις προς μια δημοκρατική μετάβαση με βασική προϋπόθεση τις απαιτούμενες δικλείδες.

Την παρούσα παραλαμβάνετε και όσοι διατίθεστε να συνδημιουργήσουμε ενα ισχυρό δημοκρατικό κίνημα , την κοινοποιείτε ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ, νομίζετε ότι θα συμβάλει με έναν οποιονδήποτε τρόπο στην ένωση αυτή.

Η πρωτοβουλία αυτής της ΙΔΕΑΣ των ΔΗΜΩΝ, δεν αποκλείει καμία παράλληλη όμοια δράση αρκεί να υπάρχει συντονισμός, αυτό κατά την πρότασή μας θα επιτευχθεί αν μας αποστείλετε γραπτή απάντηση ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟ στις παρακάτω διευθύνσεις.

kalesma.diavouleushs@yahoo.gr
https://www.facebook.com/groups/ALLAZW/
https://www.facebook.com/groups/1532327410394283/

(το παραπάνω κείμενο δεν αποτελεί πνευματικό δικαίωμα και αποτελεί πρόκληση προς αντιγραφή )