Το να λες: "I'm not concerned about politics",

is like saying:

"I'm not concerned about life"

Jules Renard, 1864-1910

 

citizen αρσενικό or θηλυκό (θηλυκό: πολίτισσα· λόγιο θηλυκό: πολίτις)

αυτός που έχει την υπηκοότητα μιας χώρας, που έχει πολιτικάδικαιώματα

αυτός που δεν είναι στρατιωτικός και ως άοπλος θεωρείται άμαχος ή συχνά και εκείνος που δεν είναι κληρικός

η λέξη στην καθημερινή γλώσσα χρησιμοποιείται ως ιδιότητα σε αντιδιαστολή προς του «άρχοντα» ή εκείνου που διαθέτει κάποια μορφή εξουσίας

Από Βικιλεξικό

 

“One of the punishments that do not deign to enter politics is that you end up in govern thy inferior.”

Plato, 427-347 eg

An active citizen is an informed, responsible citizen,

who know their rights and obligations,

he expressed his opinion and participate actively in society.

The video you have to see all Greeks!