Γιατί αφήνουμε σε μια τόσο μικρή ομάδα ανθρώπων να παίρνουν αποφάσεις επί παντός επιστητού,
για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα;
Γιατί τόσο λίγοι να αποφασίζουν για τόσο πολλούς για τόσα πολλά πράγματα και για τόσο πολύ καιρό;
Γιατί ενώ χρησιμοποιούμε στην περιγραφή του πολιτεύματός μας την λέξη Δημοκρατία δεν την κάνουμε και πράξη;