Ακούστε τον!!!

«Ο στόχος μας δεν είναι να αλλάξουμε την κοινωνία, αλλά να βελτιώσουμε την δική μας θέση στην κοινωνία…

Αν θέλατε να αλλάξετε την κοινωνία και την ζωή σας δεν θα ψηφίζατε εμάς
και δεν θα σας αρκούσε μόνο η ψήφος..

Ελληνικέ λαέ, δεν αποφασίζεις μόνο «εγκρίνεις»…

 

ekloges1