Από Wikipedia

Peur, incertitude et le doute (ou FUD, από τα αρχικά των λέξεων Peur, Incertitude et le doute) είναι μια τακτική που χρησιμοποιείται στις πωλήσεις, το μάρκετινγκ, τις δημόσιες σχέσεις, την πολιτική και την propagande. Σε γενικές γραμμές πρόκειται για μια στρατηγική προσπάθεια να επηρεαστεί η αντίληψη του αποδέκτη μέσω της διάδοσης αρνητικών και διφορούμενων ή ψευδών πληροφοριών.

Une entreprise, για παράδειγμα, peut utiliser des tactiques FUD provoque des avis négatifs et attentes pour les produits d’un concurrent, να διογκώσει τις εκτιμήσεις για το κόστος αλλαγής αποτρέποντας έτσι τους πελάτες της από το να προτιμήσουν κάποια άλλη εταιρία, ou de maintenir une position de force face à l’enansynetairopoy pourrait devenir un concurrent.
Ο όρος χρησιμοποιήθηκε αρχικά για να περιγράψει τακτικές désinformation στη βιομηχανία υλικών υπολογιστών αλλά έκτοτε χρησιμοποιείται πιο πλατιά.
Η τακτική FUD είναι μια εκδήλωση της appel à la peur, un Sophisme όπου η τρομοκράτηση χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει υποστήριξη σε μια άποψη ή σκοπό.

SARTRE1 - 300 x 83

Michael Crichton, État de la peur:
Τα βιομηχανοποιημένα κράτη παρέχουν στους πολίτες τους πρωτοφανή ασφάλεια, santé, et équipements.

La durée de vie moyenne a augmenté de 50 % au cours du siècle dernier. Ven ’ peur de tous ces hommes modernes désespérément. Peur des étrangers, maladie, le crime, l’environnement. Ils craignent les maisons dans lesquelles ils vivent, les aliments que vous mangez, la technologie qui les entoure. Provoquant considérable qui ne peut même pas voir la panique:microbes, produits chimiques, supplémentaires, polluants. Peur, nervosité, anxiété et dépression. Et quelque chose d’encore plus extraordinaire, n’oubliez pas que l’environnement est détruit autour d’eux. Incroyable!

Une erreur qui ressemble à la croyance en la magie, un fantasme mondial digne du moyen-âge. Tout va contre le diable et c’est pourquoi nous devons tous vivre peur…Les quinze dernières années, nous avons été sous le contrôle d’un tout nouveau cluster…Je l’appelle complexe politique-juridique-journalistique. Le PND. Et se consacre à la propagation de la peur dans le monde sous prétexte qu’il promeut la sécurité… Western States est coffre-fort. mais les citoyens ne se sentent pas qu’il est, en raison de PND…

Les hommes politiques ont à craindre à la population témoin. Avocats doivent devenir des poursuites judiciaires et de faire de l’argent. Τα μέσα ενημέρωσης χρειάζονται τρομακτικές ειδήσεις για να τραβήξουν την προσοχή του κοινού.

source

Aristote de peur

aristotfob“Donc si peur o provient de l’espoir qu’il va nous souffrons quelque calamité, Il est évident qu’aucun de ceux dont ils pensent qu’ils ne vont pas souffrir aucun mal, n’a pas peur.
Et n’ayez pas peur, ni où ils pensent qu’ils ne vont pas à souffrir, ni ceux de qui eux ne pense pas qu’ils vont souffrir, kaioyte et puis la peur, Quand vous ne pensez pas qu’ils vont obtenir quoi que ce soit. Il s’ensuit donc que nécessairement peur de ceux où ils pensent que quelque chose va souffrir, et les personnes de toute crainte qu’ils vont souffrir, et ceux où vous obtenez, et tochrono où se procurer.
Et ne pense pas qu’ils vont obtenir quoi que ce soit celles qui sont semegali le bonheur qu’ils estiment IFI dans le grand bonheur, car c’est offensant et insolent kaialazonikoi (et tels les gens travail quelle que soit la richesse, ou la force physique, s beaucoup d’amis, ou influence sociale).
Bien ne peur pas ceux où ils pensent qu’ils ont déjà mal subi et regardant avec indifférence froide vers l’avenir, comme ces gdzie est condamné à mort avec apotympanismo. '' Mais il doit y avoir quelque espoir de salut de l’agonie de la peur. Apodeixis est le fait que leur fait peur des gens pensant, parce que bien sûr personne ne pense la surprise.
LINDA KATEHI, ARISTOTELOUS STR, 1383α
Eley
Peristeri