25 Φεβρουαρίου 2014

ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ: “Τι σημαίνει η ώρα της ελληνικής αγωγής;”

Η Ώρα της Ελληνικής Αγωγής (22/2/2014)

 κάθε Σάββατο στις 21.00 στο www.artfmradio.com 

http://www.youtube.com/watch?v=YZ-0JC4AJno
Georgantzas1-e1393540728338Εκτός από Υπάρχων Συνδήκτωρ ή αντιπρόεδρος του Συμβουλευτικού Οργανισμού ΕΙ·ΕΝD (End National Debt), o Νίκος Γεωργαντζάς είναι καθηγητής συστημικής δυναμικής στο Πανεπιστήμιο Fordham της Νέας Υόρκης.

Η συστημική δυναμική είναι μία σχετικά νέα επιστήμη, η οποία τα τελευταία έτη σημειώνει ραγδαίαν ανέλιξιν, τόσον εις την Αμερικήν όσον και εις την Ασίαν και την Ευρώπην. Ο Δρ. Γεωργαντζάς είναι ιδρυτικόν μέλος του ελληνικού τμήματος εις τον παγκόσμιον οργανισμόν συστημικής δυναμικής, έχοντας διατελέσει πρόεδρος του παγκοσμίου σχετικού συνεδρίου, το οποίον έλαβε χώραν εις τας Αθήνας το 2008.
Κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων παγκοσμίως επιστημόνων εις τον τομέαν του, με δημοσιεύσεις εις πλήθος επιστημονικών περιοδικών και βιβλίων. Πέραν των ακαδημαϊκών του καθηκόντων, μετά των συνεχών άρθρων-παρεμβάσεών του βρίσκεται εις την πρώτην γραμμήν διά την προώθησιν του ελληνικού μας κόσμου και πολιτισμού, αλλά και την επίλυσιν των μεγάλων προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζει η ελληνική μας κοινωνία συλλογικώς, επάνω εις ολόκληρον την επιφάνειαν του πλανήτου Γαία.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Νίκος Γεωργαντζάς και Γιάννος Ιωάννου, με τον Νίκο Αμάραντο, στο artFM Radio Κύπρου: «Ἡ ὥρα τῆς ἑλληνικῆς ἀγωγῆς», 2014.1.26 https://www.youtube.com/watch?v=a8UmuP4yS4w

Νίκος Γεωργαντζάς και Γιάννος Ιωάννου, με τον Νίκο Αμάραντο, στο artFM Radio Κύπρου: «Ἡ ὥρα τῆς ἑλληνικῆς ἀγωγῆς», 2014.2.1 http://www.youtube.com/watch?v=qT41hIvaUco

Νίκος Γεωργαντζάς και Γιάννος Ιωάννου, με τον Νίκο Αμάραντο, στο artFM Radio Κύπρου: «Ἡ ὥρα τῆς ἑλληνικῆς ἀγωγῆς», 2014.2.8 http://www.youtube.com/watch?v=iQfC3ZZ7Hoo

Νίκος Γεωργαντζάς και Γιάννος Ιωάννου, με τον Νίκο Αμάραντο, στο artFM Radio Κύπρου: «Ἡ ὥρα τῆς ἑλληνικῆς ἀγωγῆς», 2014.2.15 http://www.youtube.com/watch?v=nCXQ-isaAJg

Συνέντευξι: Νίκος Γεωργαντζάς, 2014.2.15 http://www.youtube.com/watch?v=E6V33Q94FRY

Interview: Nikko Georgantzas, 2014.2.15 http://www.youtube.com/watch?v=7lsUA4aw3_c

Σάββατο με τον Δρ. Νίκο Γεωργαντζά http://www.youtube.com/watch?v=izZIShedsXM

Saturday with Dr. Nikko Georgantzas http://www.youtube.com/watch?v=FVp00W5yhco