25 Φεβρουαρίου 2014

ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ: “Qué significa el momento de la educación griega;”

Η Ώρα της Ελληνικής Αγωγής (22/2/2014)

todos los sábados en 21.00 en www.artfmradio.com

http://www.youtube.com/watch?v=YZ-0JC4AJno
Georgantzas1-e1393540728338Εκτός από Υπάρχων Συνδήκτωρ ή αντιπρόεδρος του Συμβουλευτικού Οργανισμού ΕΙ·ΕΝD (End National Debt), o Νίκος Γεωργαντζάς είναι καθηγητής συστημικής δυναμικής στο Πανεπιστήμιο Fordham της Νέας Υόρκης.

Η συστημική δυναμική είναι μία σχετικά νέα επιστήμη, η οποία τα τελευταία έτη σημειώνει ραγδαίαν ανέλιξιν, τόσον εις την Αμερικήν όσον και εις την Ασίαν και την Ευρώπην. Ο Δρ. Γεωργαντζάς είναι ιδρυτικόν μέλος του ελληνικού τμήματος εις τον παγκόσμιον οργανισμόν συστημικής δυναμικής, έχοντας διατελέσει πρόεδρος του παγκοσμίου σχετικού συνεδρίου, το οποίον έλαβε χώραν εις τας Αθήνας το 2008.
Κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων παγκοσμίως επιστημόνων εις τον τομέαν του, με δημοσιεύσεις εις πλήθος επιστημονικών περιοδικών και βιβλίων. Πέραν των ακαδημαϊκών του καθηκόντων, después de los artículos de primera necesidad-intervenciones está en la primera línea para el progreso de nuestro mundo y la cultura griega, sino también la solución de los principales problemas que enfrenta la sociedad griega Nuestra colectivamente, superior solidariamente la superficie del planeta Gaia.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Nick GEORGANTZIS y Yiannis Ioannou, με τον Νίκο Αμάραντο, στο artFM Radio Κύπρου: "El momento de la Educación de Grecia", 2014.1.26 https://www.youtube.com/watch?v=a8UmuP4yS4w

Nick GEORGANTZIS y Yiannis Ioannou, με τον Νίκο Αμάραντο, στο artFM Radio Κύπρου: "El momento de la Educación de Grecia", 2014.2.1 http://www.youtube.com/watch?v=qT41hIvaUco

Nick GEORGANTZIS y Yiannis Ioannou, με τον Νίκο Αμάραντο, στο artFM Radio Κύπρου: "El momento de la Educación de Grecia", 2014.2.8 http://www.youtube.com/watch?v=iQfC3ZZ7Hoo

Nick GEORGANTZIS y Yiannis Ioannou, με τον Νίκο Αμάραντο, στο artFM Radio Κύπρου: "El momento de la Educación de Grecia", 2014.2.15 http://www.youtube.com/watch?v=nCXQ-isaAJg

Συνέντευξι: Νίκος Γεωργαντζάς, 2014.2.15 http://www.youtube.com/watch?v=E6V33Q94FRY

Interview: Nikko Georgantzas, 2014.2.15 http://www.youtube.com/watch?v=7lsUA4aw3_c

Σάββατο με τον Δρ. Νίκο Γεωργαντζά http://www.youtube.com/watch?v=izZIShedsXM

Saturday with Dr. Nikko Georgantzas http://www.youtube.com/watch?v=FVp00W5yhco