Γράφει ο Χρίστος Α.Αθανασόπουλος

Η πραγματική Δημοκρατία είναι πολίτευμα λαϊκής κυριαρχίας, όπου ο Λαός κυβερνά δια των αιρετά εκλεγμένων αντιπροσώπων του. Ο κάθε πολίτης ελεύθερα και αβίαστα ψηφίζει τον εκπρόσωπό του. Αυτό είναι τέλειο πολίτευμα. Δεδομένου ότι η βασική αρχή της ελευθερίας της βουλήσεως πού έχει ο άνθρωπος, πραγματώνεται με την απολύτως ελευθέρα έκφραση της γνώμης του. Αυτά βεβαίως ως γενική διατύπωση.

Ο πολίτης όμως εκτός της ελεύθερης έκφρασης της θέλησής του, πρέπει να έχει και την απαραίτητη αντίληψη όλων των γεγονότων, καταστάσεων και διαμορφώσεων την ιστορικής στιγμής, μέσα στον πολιτικο-οικονομικό και κοινωνικό χώρο πού βιώνει, γιατί με την οποιαδήποτε απόφασή του -προτίμησή του, στο πολιτικό πεδίο, γίνεται διαμορφωτής καταστάσεων.

Ο πολίτης για να έχει όμως όλα αυτά τα εφόδια, πού θα του παράσχουν σωστή και επωφελή κρίση, αναγκαία προϋπόθεση είναι να έχει και σωστή πληροφόρηση. Ο πολίτης καθημερινά δέχεται πλήθος πληροφοριών από γεγονότα και καταστάσεις πού ως είναι φυσικό τον επηρεάζουν και διαμορφώνουν αντιλήψεις και πεποιθήσεις, πού με βάση αυτών θα πάρει τις αποφάσεις του για την επιλογή των εκπροσώπων του στο κοινοβούλιο.

Εδώ όμως γεννάται ένα μεγάλο θέμα, τι ρόλο παίζει η προπαγάνδα; Πού στην σημερινή μας εποχή, διαχέεται σε όλο το κοινωνικό σώμα ; πράγματι, η προπαγάνδα με την συστηματική προσπάθεια της για διάδοση ιδεών, αρχών, αντιλήψεων, πολιτικών δογμάτων, αλλά και το σπουδαιότερο, αλλοίωσης της αντικειμενικής πραγματικότητας δημιουργεί στον Λαό στρεβλές αντιλήψεις και γνώμες, και ως εκ τούτου η προπαγάνδα ( υπό την αρνητική της έννοια ) παραπλανά τον Λαό και τον εκτρέπει σε ατραπούς αντίθετες προς το πραγματικό του συμφέρον.

Ένα αόρατοχέριθέλει να διευθύνει τα πάντα, και για την επιτέλεση του σκοπού του έχει τρία βασικά όπλα

un) Το Χρήμα β) Την Προπαγάνδα γ) Την Πολιτική

Ο τελικός σκοπός, του σατανικού αυτούχεριούείναι η παγκόσμια διακυβέρνηση. Δηλαδή, με απλά λόγια, η υποταγή όλων των εθνών σε ένανάρχοντασε μία “Inicio” σε μία εξουσία. Πράγμα, βεβαίως, παντελώς αφύσικο, και ως εκ τούτου απραγματοποίητο.

Για την επιτέλεση αυτού του σκοπού το σατανικό αυτόχέρι”, πρωτίστως χρησιμοποιεί την δύναμη του χρήματος. Δεν χρειάζεται, βέβαια, να εξηγήσουμε γιατί το χρήμα είναι τεράστια δύναμης, αυτό το γνωρίζουν οι πάντες. Πρέπει όμως να επισημάνουμε ότι το χρήμα εκφράζει και αποτυπώνει τον πλούτο πού παράγει η εργασία, αυτό δεν πρέπει να διαλανθάνει της προσοχής μας.

Το χρήμα ως γνωστό αποταμιεύεται σε όλο το ιδιωτικό τραπεζικό σύστημα. Το ιδιωτικό τραπεζικό σύστημα, αφού έχει συγκεντρώσει, όλο σχεδόν τον παραχθέντα πλούτο, εκ της εργασίας, έχει την ευχέρεια να κατευθύνει τις ροές του, όπου αυτό κρίνει. Τώρα, Si el “σατανάςελέγχει το ιδιωτικό τραπεζικό σύστημα, τότε είναι κυρίαρχος.

Ένα ιταλικό απόφθεγμα λέει : “το ξύλο τροφοδοτεί την φωτιά πού το καταναλώνει (το κατατρώει )” Δηλαδή εμείς τροφοδοτούμε (καταθέσεις) με το ελεγχόμενο απολύτως ιδιωτικό τραπεζικό σύστημα, τους ανόσιους, για να μας δυναστεύουν. Τα χρησιμοποιούμεναεργαλείαείναι όπως προαναφέραμε, εκτός του χρήματος , πού είναι ο κύριος μοχλός, η προπαγάνδα και η πολιτική.
Με αυτά τα μέσα το αποτρόπαιο και σατανικόχέριτης παγκόσμιας διακυβέρνησης, δια των οργάνων του, ελέγχει :
1.την πολιτική (επιλογή κομμάτων)
2. το υπουργείο εξωτερικών (διαχρονικά )
3.το υπουργείο παιδείας (διαχρονικά )
4. τα ΜΜΕ ( τηλεόραση, radio )
5. τον έντυπο τύπο (Μεγαλοδημοσιογράφοι , πού και αυτούς τους δημιουργούν οι διάφορεςλέσχες” )
6. τις περισσότερες μεγαλοεπιχειρήσεις
7.όπως προαναφέραμε το ιδιωτικό τραπεζικό σύστημα 100%
8. ασκούν μεγάλη επίδραση στο εμπόριο
9. τις εταιρείες διυλίσεως πετρελαίου
10 . τον κινηματογράφο
11. τα πανεπιστημιακά ιδρύματα( κατά μεγάλο ποσοστό )
12. την τέχνη
13.την οικονομία γενικώς.

Νομίζω ότι περαιτέρω παράθεση των ελεγχόμενων τομέων της κοινωνίας δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται για να κατανοηθεί ότι βρισκόμαστε υπόκλοιό”. Επομένως πραγματική Δημοκρατία, υπό αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να υπάρξει.

Η σημερινή λεγόμενη Δημοκρατία είναι ψευδοδημοκρατία. Δημοκρατία κατ’επίφαση, ενώ πραγματικά, πρόκειται περί συγκαλυμμένη δικτατορίας ελεεινής μορφής. Εκείνο πού επιβάλλεται για την σωτηρία της Πατρίδας, είναι η ανατροπή της επαίσχυντης αυτής, κατ’ επίφαση δημοκρατίας. Αυτό γιά να γίνει πραγματικότητα, πρέπει να υπάρξουν νέες προτάσεις, στην πολιτική στην οικονομία στην κοινωνία. Πρέπει να γίνει πνευματική επανάσταση. Πρέπει ο Λαός να πληροφορηθεί την αλήθεια. Το ξαναγράφουμε, Actualmente sistema político-económico existente* ya ha colapsado. Necesidades nuevo sistema político y económico. Las propuestas son, και μάλιστα, innovador, και την ΗΜΕΡΑ της λευτεριάς , la junta Troika, θα εφαρμοσθούν.

Έλληνες γρηγορείτε.

SALUS POPULI SUPREMA LEX ESTO.(υπέρτατος νόμος είναι η σωτηρία του λαού, υπέρτατος νόμος είναι το καλό του λαού)

fuente
*ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΙΣΟΚΡΑΤΗ: ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ «ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ». ΠΡΟΤΙΜΩ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΤΗ ΛΕΞΗ «ESTADO» δείτε εδώ γιατί…
Ν.ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ:Δύο καυτά προβλήματα και δύο δροσερές λύσεις
Η λέξη «ΣΥΣΤΗΜΑ» και η λέξη «ΚΑΘΕΣΤΩΣ»

más