Τελικά αυτό το ότι «οι πολιτικοί κρίνονται μόνον από τους πολίτες με την ψήφο τους», ομολογώ ότι δεν το έχω καταλάβει!

Μήπως εννοείτε «κύριοι» βο(υ)λευτές, περιφερειάρχες, δήμαρχοι και λοιποί επαγγελματίες της καθεστωτικής εξουσίας, ότι διά τις εγκληματικές ενέργειες και παραλείψεις σας απέναντι στην Πατρίδα μας και στον λαό της, οι οποίες ξεκινούν από την βαρύτατην εγκληματικήν αμέλειαν και φθάνουν μέχρι την εσχάτην προδοσίαν, θα υποστείτε μόνον το «μαύρισμα» του Ελληνικού λαού; Και θα την γλιτώσετε, στην χειρότερην δι’ εσάς περίπτωσιν, μόνον με την στέρησιν του εξουσιαστικού σας θρόνου;
Πλανάσθε πλάνην οικτράν, εάν νομίζετε ότι η μόνη πιθανή τιμωρία σας, μπορεί να είναι αυτή!
Η Δίκη και η Νέμεσις σας επιφυλάσσουν μεγίστην έκπληξιν!

Έχετε ακούσει κάτι διά την Σισύφειον και Ταντάλειον τιμωρίαν; Είναι επιεικής συγκρινομένη με εκείνην η οποία σας αρμόζει, και δεν θα αργήσει η ώρα της εφαρμογής της!
Εστίν Δίκης οφθαλμός, ός τά πάνθ’ ορά!

ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ
(ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ)

nemesis