Σόλων: “Γνωρίζω, και πόνος είναι μέσα στην ψυχή μου,

να βλέπω την πιο αρχαία χώρα της Ιωνίας στη δυστυχία”

Así comenzó el poema la Σόλωνας, το ποίημα με το οποίο έκανε την μεταρρύθμιση στην πατρίδα του την Αθήνα, Aristóteles dice en Αθηναίων Πολιτεία (5.2).

“Γιγνώσκω, και μοι φρενός ένδοθεν άλγεα κείται, πρεσβυτάτην εσορών γαίαν Ιαονίας κλινομένην”.

Γράφει ο Αριστοτέλης (5.1): “Τοιαύτης δε της τάξεως ούσης εν τη πολιτεία, και των πολλών δουλευόντων τοις ολίγοις, αντέστη τοις γνωρίμοις ο δήμος”.

Δηλαδή: επειδή τέτοια ήταν η κατάσταση στην πόλη, να είναι οι πολλοί δούλοι στους λίγους, exanesti el pueblo denominado.

Οπου γνωστοί οι ισχυροί. Οπως και τώρα.

Και μια και “αντέστη ο δήμος” στους “γνωστούς” και για να μη γίνει ο κακός χαμός, ζήτησαν οι συμπολίτες του από τον Σόλωνα να κάνει την μεταρρύθμιση. Κι αυτός την έκανε μ’ ένα ποίημα. Στο οποίο ποίημα απευθύνεται στους “γνωστούς” και τους λέει:

“Υμείς δ’ ησυχάσαντες ενί φρεσί καρτερόν ήτορ,
οι πολλών αγαθών ες κόρον ηλάσατε,
εν μετριοισι τιθεσθε μέγαν νόον. Ni para
πεισόμεθ’, ουθ’ υμίν άρτια ταύτ’ έσεται”

Δηλαδή: Ησυχάστε την δυνατή σας επιθυμία
εσείς που έχετε κορεσθεί πια από τα πολλά αγαθά,
και μετριάστε την μεγάλη ιδέα σας. Γιατί ούτε εμείς
θα πειστούμε, ούτε εσείς θα τα έχετε όλα.

Και συνεχίζει ο Αριστοτέλης (5.3): “και όλως αιεί την αιτίαν της στάσεως ανάπτει τοις πλουσίοις. Dion y el principio de dedoikenai elegía la FISI te filargyrian orgullo los i ', como para los menos odio real ".

Δηλαδή: Solón siempre lanza la causa de la revolución de los ricos. Γι’ αυτό και στην αρχή του ποιήματός του λέει πως θεωρεί την φιλαργυρία και την περηφάνεια πως έφεραν αυτή την έχθρα.

Σε απλή κοινή νεοελληνική μαλλιαρή: “πόσα παραπάνω θέλετε ρε κουφάλες;".

Θραξ Αναρμόδιος
fuente

steiltetous

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
✦ Σόλων ο Αθηναίος ~ Ο Σοφός Νομοθέτης