Η πρόταση αποτελεί μέρος ευρύτερης συμφωνίας συλλογικοτήτων, ομάδων, κινημάτων και κομμάτων με σκοπό την προσέλευση σε συνέδριο.