Η πρωτοβουλία αυτής της ΙΔΕΑΣ των ΔΗΜΩΝ, δεν αποκλείει καμία παράλληλη όμοια δράση αρκεί να υπάρχει συντονισμός.