Ο Αδαμάντιος Κοραής ήταν ο πρωτοπόρος Έλληνας για την πραγμάτωση των Εθνικών ιδεωδών της φυλής μας. Ήταν ο σοφός λόγιος και Μεγάλος Δάσκαλος του γένους. Μέχρι τα βαθιά του γηρατειά εργάσθηκε για την πνευματική ανύψωση των Ελλήνων.