Είναι ώρα λοιπόν ο κάθε ένας να αναλογιστεί τις ευθύνες του, αποδεχόμενος την ιδιότητα του και κατανοώντας ότι δεν αποτελεί ολοκληρωμένη λύση στο κοινωνικό ζήτημα η ατομική προσπάθεια. Για να μπορέσει να υπάρξει λοιπόν συνολική λύση προαπαιτούμενο είναι η ένωση και ο συντονισμός όλων αυτών των ιδιαιτεροτήτων (συνέλευση – κανονισμός – απόφαση) δίχως κόμματα. Μόνο αυτή η κοινωνική ομάδα θα εμπνεύσει πάλι τον λαό αυτό.