Μηδενίζουμε το κοντέρ την πεποιθήσεών μας➛Πράττουμε άνευ πεποιθήσεων σε νέα δεδομένα➛Δημιουργούμε έτσι νέες πληροφορίες άνευ πεποιθήσεων➛Πράττουμε άνευ πεποιθήσεων στις νέες πληροφορίες➛Δημιουργούμε έτσι νέες γνώσεις άνευ πεποιθήσεων➛Πράττουμε άνευ πεποιθήσεων στις νέες γνώσεις➛Δημιουργούμε έτσι φρόνησι με νέες πεποιθήσεις